AKTIEN: +/-: 0.10 SEK / Köp: 10.30 SEK / Sälj: 10.70 SEK / Senast: 10.70 SEK / Högst: 11.00 SEK / Lägst: 10.30 SEK / Antal: 39 732 / Omsättning: 411 279 SEK / 2020-02-27 16.24 (CET)
 

Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké januari – december 2013

Perioden januari – december i sammandrag • Periodens resultat uppgick till - 5 210 Tkr (- 4 615 Tkr ) • Resultat per aktie uppgick till -1,57 kr (- 9,23 kr) • Likvida medel uppgick till 7 498 Tkr (21 978 Tkr )
Läs mer

Accelerator och Spago klara med överlåtelsen av Archaea Pharma

Accelerator Nordic AB (”Accelerator”) och Spago Imaging AB (”Spago) har i alla delar färdigställt överlåtelseavtalet om Accelerators försäljning av Optovent AB:s samtliga aktier i dotterbolaget Achaea Pharma AB (”Archaea Pharma”) till Spago.
Läs mer

Ändrat rapportdatum för bokslutskommuniké 2013

Rapportdatum för bokslutskommuniké 2013 flyttas från den 6 mars 2014 till den 21 februari 2014.
Läs mer

Delårsrapport januari – september 2013

Delårsperioden januari - september i sammandrag • Periodens resultat uppgick till - 2 600 Tkr (- 3 376) • Resultat per aktie uppgick till -0,78 kr (- 18,37) • Likvida medel uppgick till 10 863 Tkr (416)
Läs mer

Accelerator och Spago offentliggör villkoren i överlåtelseavtal gällande aktier i Archaea Pharma

Styrelsen för Accelerator Nordic AB ("Accelerator") har tidigare föreslagit att den extra bolagsstämman, som har kallats till den 14 oktober 2013, godkänner en försäljning av innehavet i dotterbolaget Archaea Pharma AB ("Archaea Pharma") . Accelerator och Spago Imaging AB (”Spago”) offentliggör idag en överenskommelse om villkoren för försäljningen av Archaea…
Läs mer

Delårsrapport januari – juni 2013

Delårsperioden januari – juni i sammandrag • Periodens resultat uppgick till -1 576 Tkr (-2 241) • Resultat per aktie uppgick till -0,47 kr (-9,23) • Likvida medel uppgick till 13 483 Tkr (343) Viktiga händelser under perioden • Produktion av material i pilotskala till SPAGO Pix startade under början…
Läs mer

God tolerans uppnådd med ny generation av kontrastmedlet SPAGO Pix

Toleransstudier genomförda med ny version av SPAGO Pix gav bra resultat.
Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2013

Första kvartalet i sammandrag • Periodens resultat uppgick till -1 378 Tkr (-854) • Resultat per aktie uppgick till -0,42 kr (-4,65) • Likvida medel 15 551 Tkr (552)
Läs mer

Ny generation kontrastmedel verifierad i MR-kamera

MR-studie i in vivo bröstcancermodell ger bra resultat med ny version av SPAGO Pix.
Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Spago Imaging AB

Årsstämma Årsstämman i Spago Imaging AB (publ) har avhållits den 25 April 2013 varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman. Under sitt anförande p...
Läs mer