AKTIEN: +/-: -0.20 SEK / Köp: 6.48 SEK / Sälj: 6.54 SEK / Senast: 6.54 SEK / Högst: 6.80 SEK / Lägst: 6.42 SEK / Antal: 128 636 / Omsättning: 844 903 SEK / 2020-07-07 15.29 (CEST)
 

Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké Jan – december 2012

2012 i sammandrag * Periodens resultat uppgick till - 4 615 Tkr (- 715) * Resultat per aktie uppgick till - 9,23 kr (- 3,89) * Likvida medel 21 978 Tkr (1 345) Fjärde kvartalet i sammandrag * Periodens resultat uppgick till - 1 239 Tkr (97)) * Resultat per…
Läs mer

Sista dag för handel med BTA

Den sista dagen för handel med "SPAGO BTA" är den 11 januari 2013. Första dag för handel med aktien, "SPAGO", är den 15 januari 2013.
Läs mer