AKTIEN: +/-: 0.10 SEK / Köp: 10.30 SEK / Sälj: 10.70 SEK / Senast: 10.70 SEK / Högst: 11.00 SEK / Lägst: 10.30 SEK / Antal: 39 732 / Omsättning: 411 279 SEK / 2020-02-27 16.24 (CET)
 

Pressmeddelanden

Nya data om SpagoPix publicerade i European Journal of Inorganic Chemistry

Studieresultat visar att signalstyrkan hos SpagoPix är bland de högsta uppmätta för MR-kontrastmedel och långt högre än hos de gadolinium-baserade produkter som används kliniskt idag. Artikeln, med titeln ”Characterization of a manganese-containing nanoparticle as MRI contrast agent”, är resultatet av ett samarbete med en forskargrupp vid Universitetet i Turin ledd…
Läs mer

Spago Nanomedical bokslutskommuniké januari – december 2018

PERIODEN JANUARI – DECEMBER I SAMMANDRAG Resultatet för kvartalet oktober-dec ember uppgick till -3 305Kkr (-2 943 Kkr) Periodens resultat uppgick till -11 092 Kkr (-9 457 Kkr) Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,71 kr (-1,00 kr) Likvida medel för bolaget uppgick vid utgången av perioden till 16…
Läs mer

Valberedning utsedd inför årsstämman 2019 i Spago Nanomedical AB

Huvudägarna i Spago Nanomedical AB har etablerat en valberedning inför årsstämman, som avses hållas den 8 maj 2019. Följande personer har utsetts till representanter för de röstmässigt största aktieägarna som önskar ingå i valberedningen: Peter Lindell, representerar Berinor BV samt eget innehav Mikael Lönn, representerar eget innehav Eva Redhe, representerar…
Läs mer

Spago Nanomedical har lämnat in ansökan om start av fas I studien SPAGOPIX01

Spago Nanomedical AB (publ) har idag ansökt hos Läkemedelsverket om att få inleda en klinisk fas I studie med kontrastmedlet SpagoPix (SN132D) i patienter med bröstcancer. Studien planeras att utföras vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Ambitionen är att börja rekrytera patienter snarast efter myndighetens godkännande. Studiens primära mål är att…
Läs mer

Spago Nanomedical rekryterar Hanna Olsson till ny CFO-post

Spago Nanomedical AB (publ) har utsett Hanna Olsson till en nyinrättad position som CFO. Beslutet att inrätta en CFO-roll hos Spago Nanomedical sker mot bakgrund av de högre krav på bolaget som förutses i kommande utvecklingsskede och som ett led i att öka bolagets tillgänglighet för investerare och partners. Hanna…
Läs mer

Spago Nanomedical siktar mot listbyte för att öka synligheten

Styrelsen i Spago Nanomedical AB (publ) har beslutat att undersöka förutsättningarna för en notering av bolagets aktie på Nasdaq First North. Styrelsen bedömer att det är av vikt att öka synligheten och att ett listbyte är ett naturligt steg i bolagets utveckling. Spago Nanomedical räknar med att starta den första…
Läs mer

Tumorad® patent godkänt i Europa

Spago Nanomedical AB (publ) meddelar idag att den europeiska patentmyndigheten EPO har godkänt bolagets patentansökan om produktskydd för Tumorad®. Tumorad® är baserad på nanopartiklar laddade med en radioisotop och har potential att bli en ny behandling mot cancer. Tidigare i år godkändes patentet i USA. Patentet med titeln ”Nanostructures and…
Läs mer

Spago Nanomedical delårsrapport januari – september 2018

PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER I SAMMANDRAG Resultatet för kvartalet juli-september uppgick till -2 241Kkr (-1 977 Kkr) Periodens resultat uppgick till -7 787 Kkr (-6 514 Kkr) Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,51 kr (-0,76 kr) Likvida medel för bolaget uppgick vid utgången av perioden till 28 194 Kkr (2…
Läs mer

Spago Nanomedical delårsrapport januari – juni 2018

PERIODEN JANUARI – JUNI I SAMMANDRAG Resultatet för kvartalet april-juni uppgick till -3 091Kkr (-2 532 Kkr) Periodens resultat uppgick till -5 546 Kkr (-4 537 Kkr) Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,37 kr (-0,53 kr) Likvida medel för bolaget uppgick vid utgången av perioden till 21 327 Kkr (7…
Läs mer

Spago Nanomedical gör riktad emission om 18,2 MSEK

Spago Nanomedical AB genomför en riktad nyemission på ca 18,2 MSEK till HealthInvest Small & MicroCap Fund samt ett begränsat antal kvalificerade investerare. HealthInvest ökar därmed sitt innehav till 9,8 procent och blir näst största ägare.
Läs mer