AKTIEN: +/-: -0.26 SEK / Köp: 6.48 SEK / Sälj: 6.52 SEK / Senast: 6.48 SEK / Högst: 6.80 SEK / Lägst: 6.42 SEK / Antal: 128 611 / Omsättning: 844 739 SEK / 2020-07-07 15.10 (CEST)
 

Pressmeddelanden

Extrastämma godkänner incitamentsprogram

Dagens extra bolagsstämma i Spago Nanomedical AB (publ) beslutade om ett nytt långsiktigt incitamentsprogram. Syftet med programmet är att knyta nyckelpersoners ersättning närmare aktieägarnas. Den extra bolagsstämman beslutade om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2019) om högst 570 000 teckningsoptioner att förvärvas av styrelseledamöter, VD, forskningschefen och anställda. Optionerna…
Läs mer

Spago Nanomedical delårsrapport juli – september 2019

JULI – SEPTEMBER I SAMMANDRAG Resultatet för kvartalet uppgick till -5 095 KSEK (-2 241 KSEK) Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till -11 898 KSEK (-8 959 KSEK) Resultat per aktie, före och efter utspädning, för kvartalet uppgick till -0,24 SEK (-0,14 SEK) Likvida medel för bolaget uppgick vid utgången…
Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Spago Nanomedical AB (publ)

Aktieägarna i Spago Nanomedical AB (publ) (”Spago”), org nr 556574-5048, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 november 2019 kl. 16.00, i Advokatfirman Cederquists lokaler på Hovslagargatan 3 i Stockholm.   Deltagande Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken…
Läs mer

Första patienten doserad i SPAGOPIX-01 studien

Den första patienten i den kliniska studien SPAGOPIX-01 har framgångsrikt doserats med kontrastmedlet SN132D och därefter genomgått MR-undersökning.   Den kliniska studien SPAGOPIX-01 genomförs vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala och kommer att inkludera upp till 20 patienter med bekräftad bröstcancer. Det primära syftet är att utvärdera säkerhet av SN132D i…
Läs mer

Spago initierar den kliniska studien SPAGOPIX-01

Spago Nanomedical AB (publ) har genomfört site initiation visit vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala och därmed formellt öppnat den första kliniska studien med det tumörselektiva kontrastmedlet SpagoPix (SN132D). Studien kommer att inkludera upp till 20 patienter med bekräftad bröstcancer.   Studiens primära mål att dokumentera säkerhet men ytterligare ett viktigt…
Läs mer

Spago Nanomedical delårsrapport april – juni 2019

PERIODEN JANUARI – JUNI I SAMMANDRAG Resultatet för perioden uppgick till -9 161 KSEK (-5 546 KSEK) Rörelsens kostnader uppgick till -18 729 KSEK (-19 877 KSEK) Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,48 SEK (-0,37 SEK) Likvida medel för bolaget uppgick vid utgången av perioden till 33 157…
Läs mer

SpagoPix produktpatent godkänns i Europa

Spago Nanomedical AB (publ) har fått besked om att den europeiska patentmyndigheten EPO kommer att bevilja bolagets patentansökan som innefattar de nanopartiklar som ligger till grund för SpagoPix-projektet.   ”Ett starkt patentskydd är värdefullt både för oss och för en framtida partner. SpagoPix kommer nu att ha exklusivitet för många…
Läs mer

Eugen Steiner ny ordförande

Eugen Steiner valdes till ny ordförande i Spago Nanomedical AB (publ) vid dagens årsstämma. Eugen Steiner är sedan 1997 venture partner i HealthCap och har arbetat som VD och i styrelser i svenska, norska, engelska och amerikanska bolag. Han är läkare och doktor i klinisk farmakologi vid Karolinska Institutet. För…
Läs mer

Spago Nanomedical delårsrapport januari – mars 2019

PERIODEN JANUARI – MARS I SAMMANDRAG • Resultatet för kvartalet uppgick till -4 613 KSEK (-2 456 KSEK) • Rörelsens kostnader uppgick till -9 665 KSEK (-10 126 KSEK) • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,27 SEK (-0,17 SEK) • Likvida medel för bolaget uppgick vid…
Läs mer

Spago Nanomedical AB årsredovisning för 2018

PDF: Spago Nanomedical AB årsredovisning för 2018    
Läs mer