AKTIEN: +/-: -0.26 SEK / Köp: 6.48 SEK / Sälj: 6.54 SEK / Senast: 6.48 SEK / Högst: 6.80 SEK / Lägst: 6.42 SEK / Antal: 125 981 / Omsättning: 827 638 SEK / 2020-07-07 14.30 (CEST)
 

Pressmeddelanden

Spago Nanomedical offentliggör prospekt

Styrelsen för Spago Nanomedical AB (publ) offentliggör prospekt med anledning av den företrädesemission av units som beslutades av styrelsen den 22 augusti 2017 och som godkändes av bolagsstämman den 22 september 2017. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. I ett första steg beräknas emissionen tillföra bolaget ca 49…
Läs mer

Kommuniké från bolagsstämma i Spago Nanomedical AB (publ)

Den extra bolagsstämman i Spago Nanomedical AB (publ) beslutade idag i enlighet med styrelsens förslag och godkände styrelsens beslut om ändringar av bolagsordningen och en företrädesemission som i ett första steg tillför bolaget upp till cirka 48,7 MSEK.
Läs mer

Spago Nanomedical delårsrapport januari-juni 2017

Perioden januari – juni i sammandrag Periodens resultat uppgick till -4 537 Tkr (-4 436Tkr). Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,53 kr (-0,56kr). Likvida medel för koncernen uppgick vid utgången av perioden till 7 445 Tkr (26 190 Tkr) Viktiga händelser under perioden Ny patentansökan avseende SpagoPix med…
Läs mer

Uppdaterad inbjudan till presentation av Spago Nanomedicals halvårsrapport

Spago Nanomedical AB offentliggör sin rapport för första halvåret 2017 fredagen den 25 augusti.
Läs mer

Styrelsen i Spago Nanomedical AB (publ) beslutar om företrädesemission inför kliniska studier

Styrelsen för Spago Nanomedical AB (publ) (”Spago” eller ”Bolaget”) kallar till extra bolagsstämma för att godkänna styrelsens beslut om att genomföra en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företräde för befintliga ägare. Genom emissionen tillförs Spago initialt ca 48,7 MSEK och ytterligare ca 39 MSEK vid fullt…
Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Spago Nanomedical AB (publ)

Aktieägarna i Spago Nanomedical AB (publ), org. nr 556574-5048 (”Spago”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 september 2017 kl. 13.00, i Advokatfirman Cederquists lokaler på Hovslagargatan 3 i Stockholm.
Läs mer

Inbjudan till presentation av Spago Nanomedicals halvårsrapport

Spago Nanomedical AB offentliggör sin rapport för första halvåret 2017 den 25 augusti.
Läs mer

Spago Nanomedical tecknar avtal med Charles River Laboratories för prekliniska studier av SpagoPix

Spago Nanomedical har tecknat avtal med Charles River Laboratories, ett ledande globalt CRO-företag, för regulatoriska prekliniska toxikologi- och säkerhetsstudier av SpagoPix inför kliniska prövningar.
Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Spago Nanomedical AB

Årsstämman i Spago Nanomedical AB (publ) har hållits den 17 maj 2017 varvid stämman beslutade i enlighet med samtliga förslag styrelsen och bolagets aktieägare lagt fram.
Läs mer

Spago Nanomedical delårsrapport januari-mars 2017

Perioden januari – mars i sammandrag Periodens resultat uppgick till -2 005 Tkr (-2 183 Tkr). Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,24 kr (-0,29 kr). Likvida medel för koncernen uppgick vid utgången av perioden till 12 405 Tkr (16 357 Tkr). Viktiga händelser under perioden Ny patentansökan avseende SpagoPix med förbättrat…
Läs mer