2 Dec, 2021

Andra dosgruppen färdigrekyterad i Spago Nanomedicals fas 1-studie med SpagoPix

Spago Nanomedical AB (publ) tillkännager idag att samtliga patienter har rekryterats i den andra dosgruppen i bolagets pågående kliniska fas I-studie SPAGOPIX-01 med det tumörselektiva kontrastmedlet SpagoPix (SN132D). Nya interimsresult beräknas kunna rapporteras i början av 2022.

Totalt har 6 patienter med bekräftad bröstcancer inkluderats i den andra dosgruppen i fas I-studien SPAGOPIX-01, som utförs vid två sjukhus i Sverige. Ett antal justeringar av studieprotokollet har genomförts under studiens gång för att bland annat bredda patientunderlaget och förenkla inklusion av patienter. Inklusive de 6 patienter som ingick i den första dosgruppen har totalt 12 patienter utvärderats i studien.
 
”Det är mycket glädjande att vi nu slutfört rekryteringen och kan börja analysera resultaten från den andra patientgruppen som fått en högre dos av vårt tumörselektiva kontrastmedel SN132D”, säger VD Mats Hansen. ”Vi har sett att SN132D tolereras väl av patienterna i lägre doser, där också tidiga signaler på kontrastförstärkning har kunnat uppvisas. Det ska bli spännande att få resultaten från analysen av den här dosgruppen i början av nästa år”.  
 
Studiens primära mål är att studera säkerhet vid olika doser av SN132D. Sekundära mål innefattar att  initialt undersöka hur kontrastmedlet kan förstärka MRT-bilder vid klinisk användning i patienter med solida tumörer i bröst, samt i levern och bukspottskörteln.
 
Tidigare interimsresultat från studien har visat på en god säkerhetsprofil och tydlig kontrast i MRT-bilder av brösttumörer vid nuvarande dos. Vidare har samtliga bilder i studien visat på en mycket god kontrast i bukspottkörteln (pankreas) och i levern.