22 Mar, 2017

Anna Sundlöv föreslås till styrelsen

Anna Sundlöv föreslås till styrelsen i Spago Nanomedical.  Anna Sundlöv är specialist inom radionuklidterapi för cancer.

”Anna tillför viktig kompetens för projektet Tumorad som syftar till att utveckla en radionuklidterapi för cancer. Projektet har dragit stor nytta av framstegen i SpagoPix som nu förbereds för klinik. Framstegen ger oss utrymme att öka takten för att även avancera Tumorad mot klinik”, säger ordförande Eva Redhe.

Anna Sundlöv är biträdande överläkare inom onkologi vid Skånes Universitetssjukhus, och inriktad på endokrina tumörer och isotopbehandling. Hon är också chef för den Kliniska Forskningsenheten inom onkologi. Dessförinnan har hon haft ledande befattningar inom läkemedelsindustrin.

Övriga ledamöter, som föreslås till omval, är Eva Redhe (ordförande), Andreas Bunge, Peter Wulff, Peter Leander, och Sten Nilsson. Bolagsstämman äger rum den 17 maj.

Bakom förslaget står aktieägare med 40,1 procent av aktierna i bolaget. Gruppen omfattar Peter Lindell, Eva Redhe, Mikael Lönn och Andreas Bunge.