5 Mar, 2019

Dr. Eugen Steiner föreslås till ny ordförande

Valberedningen i Spago Nanomedical AB (publ) föreslår Eugen Steiner till ny ordförande. Eugen Steiner har över 30 års erfarenhet av att leda life science-bolag som VD och i styrelsebefattningar.

Eugen Steiner är sedan 1997 venture partner i HealthCap och har arbetat som VD och i styrelser i svenska, norska, engelska och amerikanska bolag. Han är läkare och doktor i klinisk farmakologi vid Karolinska Institutet. För närvarande är han styrelseledamot i bl.a. Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL), Bioarctic AB, och Karolinska Institutet Holding AB.

”Nomineringen av Eugen Steiner ligger i linje med att bolaget nu gått in i klinisk utvecklingsfas med SpagoPix och ökar sitt fokus på affärsutveckling samtidigt som resurser successivt flyttas över till det lovande cancerterapiprojektet Tumorad”, säger Peter Lindell, störste ägare och ordförande i valberedningen.  

Peter Lindell, Eva Redhe, och Mikael Lönn har tillsammans med nuvarande ordförande Andreas Bunge utgjort valberedning inför årsstämman den 8 maj. Valberedningens fullständiga förslag till styrelse kommer att framgå av kommande kallelse till bolagsstämma.