7 Feb, 2017

Inbjudan till presentation av Spago Nanomedicals bokslutskommuniké för 2016

Spago Nanomedical AB offentliggör bokslutskommunikén för 2016 den 14 februari.

Med anledning av detta bjuder bolaget in till en presentation för investerare, analytiker och media tisdagen den 14 februari kl. 9:30 hos Nyhetsbyrån Direkt, Jakobsbergsgatan 13 i Stockholm. VD Mats Hansen presenterar utvecklingen och svarar på frågor. Anmälan om deltagande vid presentationen görs till info@spagonanomedical.se.  

Presentationen sänds även online i realtid och nås via Spago Nanomedicals hemsida www.spagonanomedical.se, där den även kommer att finnas tillgänglig i efterhand.