20 Apr, 2016

Peter Wulff nomineras till styrelsen i Spago Nanomedical

Inför bolagsstämman i Spago Nanomedical nomineras en av dansk life science största profiler, Peter Wulff, till ny styrelseledamot efter Jörgen Buus Lassen som avböjt omval. Som medgrundare av och operativt ansvarig inom flera välrenommerade bolag, bl.a. NeroSearch och Bavarian Nordic, har Peter Wulff lång erfarenhet av regulatorisk utveckling och kommersialisering av life science projekt.

”Peter Wulff är en mångfacetterad entreprenör och ledare med imponerande meriter inom life science. Vi är mycket glada att Peter har tackat ja till att bli nominerad till Spagos styrelse. Hans omfattande erfarenhet vad gäller utveckling av nya läkemedel, av att förhandla och skriva kommersiella avtal samt hans tyngd inom patentområdet kommer att vara mycket värdefull inför den regulatoriska utvecklingen och framtida kommersialiseringen av Spagos projekt”, säger Eva Redhe, ordförande i Spago Nanomedical.

Spago Nanomedical fastställde nyligen den aktiva ingrediensen i SpagoPix och uppnådde därmed den viktigaste milstolpen hittills i företagets utveckling. SpagoPix är ett kontrastmedel som selektivt ansamlas i tumörer och därigenom väsentligt kan förbättra cancerdiagnostik med magnetresonanstomografi (MR). Nästa steg är att formulera produktkandidat och genomföra den regulatoriska prekliniska utvecklingen, vilket leder fram till nästa milstolpe; start av kliniska studier.

”Spago Nanomedicals projekt har potential att utmynna i unika produkter för diagnostik och behandling av cancer, områden som båda är i stort behov av nya alternativ för att förbättra livet för många patienter”, säger Peter Wulff.

Peter Wulff verkar som oberoende konsult inom IP, licensiering, och strategi och har lång erfarenhet från ledande och styrelsepositioner inom olika life science bolag. Han var närmast VD för Sentinext Therapeutics i Malaysia, ett bolag som han var med och grundande och som utvecklar vaccin mot allvarliga virussjukdomar. Tidigare var han VD och koncernchef för Bavarian Nordic A/S under 13 år. Peter var också med och grundade NeuroSearch A/S där han var Director of Patents and Licensing. Han har även varit licensierad som europeiskt patentombud och har en magisterexamen i organisk kemi från Köpenhamns Universitet.   

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 767 764294, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (AktieTorget Stockholm: SPAG) utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad för radionuklidterapi mot cancer. Bolagets affärsmodell bygger på att utveckla projekt från explorativ till regulatorisk preklinisk- eller tidig klinisk fas för att sedan utlicensiera eller ingå partnerskap för den vidare utvecklingen av projekten till marknad.

SpagoPix har som mål att förbättra cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR) genom tidigare upptäckt av tumörer och metastaser. Tidig upptäckt ger ökad chans till effektiv behandling och överlevnad för patienten. Tumorad är en vidareutveckling av bolagets nanopartiklar med syfte att leverera radionuklider (radioaktiva isotoper) för tumörselektiv strålbehandling av cancer. Tillgång till nya terapier är en nyckel till effektiv behandling av många cancerformer. Spago Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka patentskyddet för projekten och samarbetar för detta ändamål med etablerade och välrenommerade patentbyråer.

För mer info, se www.spagonanomedical.se.