25 Jan, 2022

Signifikant minskad tumörtillväxt med Tumorad® enligt nya prekliniska resultat

Spago Nanomedical AB (publ) tillkännager idag nya resultat som visar att bolagets ledande läkemedelskandidat Tumorad (177Lu-SN201) signifikant minskar tumörtillväxt och förlänger överlevnaden i en preklinisk modell för kolorektalcancer. Tillsammans med tidigare kommunicerade kliniska och prekliniska resultat ger de nya resultaten ytterligare stöd för användning av bolagets unika plattformsteknologi med funktionella nanopartiklar i flera olika cancerindikationer.

De nya resultaten visar att SN201 laddad med den kliniskt validerade isotopen lutetium 177 (177Lu) fördröjer tumörtillväxt och förlänger överlevnaden med 39% jämfört med kontrollgruppen i en preklinisk modell för kolorektalcancer. Resultaten förstärker tidigare prekliniska resultat med SN201 från en musmodell med aggressiv bröstcancer. Tillsammans med de nyligen kommunicerade interimsresultaten från bolagets pågående fas 1-studie med SpagoPix (SN132D) visar resultaten på styrkan och bredden i bolagets plattformsteknologi.

”Vi utvärderar för närvarande olika alternativ för att optimera den kliniska utvecklingen och vägen till marknaden. Med 177Lu-SN201 har vi möjlighet att komplettera eller kombinera befintliga standardbehandlingar och vi ser intressanta möjligheter inom både större indikationer och mer sällsynta, så kallade orphan-indikationer”, säger Mats Hansen, VD på Spago Nanomedical.

En första klinisk prövning med 177Lu-SN201 i människa är planerad att startas under 2022. Arbete pågår med att ta fram studieprotokoll och underlag för ansökan hos relevanta myndigheter, samt identifiering av lämpliga sjukhus för studien. Parallellt fortgår produktionen av GMP-material hos en extern kontraktstillverkare (CMO). Den kliniska studien ska genomföras på cancerpatienter och utformas för att dokumentera säkerhet vid olika doser av 177Lu-SN201, och för att utvärdera anti-tumöreffekt för support av tidig proof-of-concept.

Det kliniska behovet av nya typer av cancerbehandling är stort. SN201 utvecklas som en ny typ av radionuklidterapi för behandling av cancer, där tumörer strålas lokalt inuti kroppen. Eftersom materialet ansamlas i snabbväxande tumörer har behandlingen potential att nå både aggressiva och spridda tumörer. SN201 bedöms kunna behandla tumörer ensamt eller i synergi med andra typer av terapier. Projektet skyddas av godkända patent på flera strategiskt viktiga regioner, inklusive USA, EU, och Japan.