14 May, 2018

Spago Nanomedical AB (publ) får anslag av Vinnova för utvecklingen av SpagoPix

Spago Nanomedical beviljas i ett första steg 500 000 SEK av Vinnova för att stödja den kliniska utvecklingen av SpagoPix.

Spago Nanomedical ansökte i februari om finansiering för utvecklingen av SpagoPix genom ett första av två delsteg inom Horisont 2020, EU:s ramprogram för finansiering av forskning och innovation i små och medelstora företag (SME). Tack vare höga poäng i EU-rankningssystemet erhöll projektet en så kallad "Seal of Excellence" som möjliggjorde finansiering genom Vinnovas särskilda utlysning "Runner-up SME instrument 2018".

Vinnova beviljar nu 500 000 SEK för projektet "Clinical Development of the Novel Tumour Selective Contrast Agent SN132D”. Anslaget kommer att användas till att ta fram en kommersialiseringsplan inkluderande klinisk utveckling av SpagoPix som sedan kommer att ligga till grund för nästa steg i ansökningsprocessen inom Horisont 2020. I nästa nivå ges anslag på upp till 2,5 MEUR för projekt som uppfyller programmets bedömningskriterier.