10 Nov, 2021

Spago Nanomedical anlitar Cmed som CRO för den första kliniska studien med Tumorad®

Spago Nanomedical AB tillkännagav i dag att bolaget har tecknat avtal med det globala kontraktsforskningsbolaget Cmed Group Limited för utvecklingen av den första kliniska studien med bolagets läkemedelsprojekt Tumorad.

Målet med studien blir att utvärdera säkerhet och demonstrera ”proof-of-concept” i cancerpatienter. I en första fas pågår nu arbetet med att ta fram studieprotokoll och underlag för ansökan om klinisk prövning hos relevanta myndigheter, samt identifiering av lämpliga sjukhus för studien.

”Avtalet med Cmed markerar ett viktigt steg i förberedelserna för att inleda den kliniska utvecklingen av Tumorad. Studiedesignen börjar ta form och jag ser fram emot att kunna inleda den första kliniska studien med vår läkemedelskandidat SN201 i cancerpatienter under 2022”, säger Mats Hansen, VD på Spago Nanomedical.

”Vi ser fram emot att bidra till utvecklingen av Tumorad, en spännande ny produkt för behandling av aggressiv cancer”, säger Stephanie Langouet, COO på Cmed.

De regulatoriska prekliniska dosimetri- och toxikologistudierna med SN201 fortskrider väl och förberedelser för GMP-produktion pågår hos en extern kontraktstillverkare (CMO).