23 Dec, 2022

Spago Nanomedical avslutar avtal om likvididtetsgaranti

Spago Nanomedical AB (publ) meddelade idag att bolaget har beslutat om att säga upp avtal med Erik Penser Bank AB som likviditetsgarant för bolagets aktie. Volymerna i aktiehandeln bedöms vara tillräckliga för att säkerställa en tillfredsställande likviditet även utan garanti och uppsägningen ger möjlighet till effektivare kostnadsallokering för att gynna bolagets utvecklingsprojekt. Likviditetsgarantin upphör därmed efter den 31 december 2022. Ledningen avser att följa hur likviditeten i aktien utvecklas över tid för att om behov uppstår kunna vidta åtgärder som stärker likviditeten.