10 Nov, 2021

Spago Nanomedical delårsrapport januari-september 2021

Tumorad® närmare kliniska studier

JULI – SEPTEMBER I SAMMANDRAG

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 195 KSEK (67 KSEK).
 • Resultatet för kvartalet uppgick till -10 103 KSEK (-4 485 KSEK).
 • Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till -11 756 KSEK (-6 011 KSEK).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, för kvartalet uppgick till -0,26 SEK (-0,14 SEK).
 • Likvida medel uppgick vid utgången av kvartalet till 65 987 KSEK (35 699 KSEK).

JANUARI – SEPTEMBER I SAMMANDRAG

 • Nettoomsättningen för året uppgick till 561 KSEK (167 KSEK).
 • Resultatet för året uppgick till -27 778 KSEK (-14 304 KSEK).
 • Rörelsens kostnader för året uppgick till -32 645 KSEK (-19 050 KSEK).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, för året uppgick till -0,67 SEK (-0,56 SEK).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Paul Hargreaves utsågs till Chief Development Officer (CDO). Paul kommer att ingå i ledningsgruppen och ha en nyckelroll i den kliniska utvecklingen av bolagets projektportfölj.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • Avtal har tecknats med det globala kontraktsforskningsbolaget Cmed Group Limited för utvecklingen av den första kliniska studien med bolagets läkemedelsprojekt Tumorad.

VD HAR ORDET
­­­Vi fortsätter göra viktiga framsteg i projekten och under tredje kvartalet kunde vi inte minst driva Tumorad® närmare kliniska studier. Utvecklingen går enligt plan, och målet är att starta den första kliniska prövningen med läkemedelskandidaten SN201 i patienter med avancerad cancer under 2022.
 
Rekryteringen till den kliniska studien SPAGOPIX-01 är fortsatt i fokus. Målsättningen är att så fort som möjligt färdigställa den pågående dosgruppen och besluta om nästa steg. Noterbart är att interimsresultaten som hittills kommunicerats från studien visar att SpagoPix (SN132D) tydligt ansamlas i cancertumörer och ger bilder som med hög precision och positiv kontrast visar tumören mot en ren bakgrund.
 
Vår plattformsteknologi ger alltså möjlighet att kliniskt och med precision ansamla funktionella nanopartiklar i solida tumörer. I en preklinisk modell för aggressiv bröstcancer har SN201 visat en positiv effekt genom att bromsa tumörtillväxt. Vi tror därmed att Tumorad kan bli ett viktigt och effektivt tillskott till behandlingsarsenalen och att SN201 har en stor potential mot spridd och aggressiv cancer, och därmed ha en plats på den växande marknaden för radionuklidbaserad cancerbehandling.
 
Det saknas i dag effektiva läkemedel mot avancerade stadier av flera större cancerformer där dödligheten till stor del beror på att tumörerna fortsätter växa eller sprida sig. Riktad radionuklidterapi som behandling av spridd cancer har rönt allt större intresse under senare år i takt med utvecklingsframgångar hos större läkemedelsbolag med Novartis i täten. Redan marknadsgodkända läkemedel, och inte minst genomförda partneringaffärer inom området, visar att det finns ett betydande värde i radionuklidterapi-marknaden. Som exempel bedömer Coherent Market Insight att PRRT-marknaden (Peptide Receptor Radionuclide Therapy) kommer växa årligen med 27 procent och vara värd cirka 1,6 miljarder USD 2027.
 
Nyligen anslöt Paul Hargreaves till Spago Nanomedical som Chief Development Officer. Utnämningen av Paul, som har närmare 30 års erfarenhet av klinisk utveckling från bland annat Pfizer, sätter ytterligare fokus på vårt viktiga arbete. Jag är övertygad om att Paul blir en mycket värdefull tillgång för våra projekt, framförallt i arbetet med att förbereda och genomföra den kliniska utvecklingen med Tumorad.
 
Vi står väl rustade att med kraft driva projekten framåt.

Mats Hansen, VD
Spago Nanomedical AB