25 Feb, 2022

Spago Nanomedical får klartecken att inkludera patienter med pankreascancer i den kliniska studien SPAGOPIX-01

Spago Nanomedical AB (publ) har fått godkännande från Läkemedelsverket att inleda rekrytering av patienter med cancer i bukspottskörteln (pankreas) till den kliniska studien med kontrastmedlet SN132D.

”Genom inklusion av ytterligare en patientgrupp kan vi på ett kostnadseffektivt sätt visa på bredare användning av SN132D och på ett tidigit kliniskt utvecklingsstadium bygga ytterligare värde i SpagoPix-projektet”, säger VD Mats Hansen.

SPAGOPIX-01 studien genomförs vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Rekryteringen av patienter med misstänkt eller bekräftad pankreascancer med spridning till levern inleds omgående.

SN132D är ett manganbaserat nanomedicinskt kontrastmedel med potential att förbättra precisionen i cancerdiagnostik med magnetresonanstomografi (MRT) och öka effektiviteten i sjukvården. Interimsdata från studien SPAGOPIX-01 har visat att SN132D ger kliniskt relevant och selektiv kontrastförstärkning i bröstcancertumörer med minimal bakgrundskontrast och god säkerhet.