10 Jan, 2024

Spago Nanomedical går vidare till nästa dosnivå i fas I/IIa-studien Tumorad-01

Spago Nanomedical AB (publ) meddelade idag att den oberoende säkerhetskommittén (Data Monitoring Committee) rekommenderade en doshöjning i bolagets kliniska fas I/IIa-studie Tumorad-01 med läkemedelskandidaten 177Lu-SN201. Rekommendationen baseras på en analys av data från den första doserade patienten i studien som visar att säkerhetsprofilen för patientens första behandlingscykel var tillfredsställande. Studien fortgår enligt plan.

Tumorad-01 är en fas I/IIa first-in-human-studie i patienter med avancerad cancer med det primära syftet att utvärdera säkerhet, tolerabilitet, dosimetri och initial effekt av 177Lu-SN201. Första patienten har framgångsrikt behandlats med den initiala dosen 10 MBq/kg. Efter rekommendation från studiens säkerhetskommitté (Data Monitoring Committee) har bolaget beslutat att gå vidare till nästa planerade dosnivå på 25 MBq/kg.

Fas I-delen av studien har som mål att baserat på säkerhet och biodistribution identifiera en möjlig terapeutisk dos för vidare tester i utvalda patientgrupper i fas IIa-delen av studien. Patientrekrytering fortgår enligt plan och initiala data från studiens fas I-del bedöms kunna rapporteras senare under första halvåret 2024.

Mer information om studien finns på https://clinicaltrials.gov/study/NCT06184035