26 Aug, 2019

Spago Nanomedical har initierat den kliniska studien SPAGOPIX-01

Spago Nanomedical AB (publ) har genomfört site initiation visit vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala och därmed formellt öppnat den första kliniska studien med det tumörselektiva kontrastmedlet SpagoPix (SN132D). Studien kommer att inkludera upp till 20 patienter med bekräftad bröstcancer.

Studiens primära mål att dokumentera säkerhet men ytterligare ett viktigt mål är att undersöka MR-kontrastverkan vid klinisk användning i patienter med solida tumörer. De första resultaten från studien förväntas innan årets utgång. 

”Det finns behov av bättre kontrastmedel för MR av solida tumörer. Om SN132D ger bra bilder kan det bli en viktig del av sjukvårdsarsenalen för bekämpning av bröstcancer”, säger Fredrik Wärnberg, ansvarig prövare för SPAGOPIX-01 studien och överläkare vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

”Det är mycket glädjande studien nu är initierad och vi ser fram emot de första bilderna med SN132D i människa”, säger VD Mats Hansen.

SpagoPix (SN132D) är ett kontrastmedel med potential att väsentligt förbättra cancerdiagnostik med magnetresonanstomografi (MR). Spago Nanomedical har inledningsvis valt att fokusera på bröstcancer, en sjukdom som årligen drabbar ca 2,1 miljoner personer, där MR redan idag används rutinmässigt för screening, diagnostik, eller uppföljning i 15-30% av alla patienter och behovet av bättre precision i diagnoserna är stort.

Studiedetaljer och uppdateringar kommer att publiceras på www.clinicaltrials.gov.