22 Nov, 2017

Spago Nanomedical presenterar på Redeye Life Science Seminar 24 november 2017

Spago Nanomedical, ett bolag som utvecklar nanomedicin för diagnostik och behandling av cancer, presenteras på fredag den 24 november kl. 10:40 vid Redeye Life Science Seminar på Haymarket i Stockholm.

Presentationen livesänds och kan följas på www.redeye.se.

Presentationen kommer även i efterhand att finnas tillgänglig i Redeye Universe på www.redeye.se/company/spago-nanomedical, samt på bolagets hemsida www.spagonanomedical.se.