23 Feb, 2022

Spago Nanomedical publicerar årsredovisningen för 2021

Spago Nanomedicals årsredovisning för räkenskapsåret 2021 är från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.spagonanomedical.se.