1 Mar, 2018

Spago Nanomedical riktar nyemission om 8,7 MSEK till HealthInvest Small& MicroCap Fund

Spago Nanomedical AB genomför en riktad nyemission på ca 8,7 MSEK till HealthInvest Small & MicroCap Fund. Totalt emitteras 860 000 aktier till kurs 10,15 kronor per aktie.

Teckningskursen motsvarar den volymviktade genomsnittskursen under 2 veckor före styrelsens beslut om emissionen.

Styrelsen har fattat emissionsbeslutet baserat på mandat från årsstämman den 17 maj 2017. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda ägarkretsen. Styrelsen bedömer att kapitalanskaffningen sker till marknadsmässiga villkor och tillför en institutionell ägare med gedigen life science-erfarenhet vilket gynnar bolaget och övriga aktieägare.

Medlen från emissionen ska underlätta för Spago att öka takten i utvecklingen av projekten SpagoPix och Tumorad.

HealthInvest Small & MicroCap Fund är en specialfond som investerar globalt i företag inom hälso- och sjukvårdsområdet med tonvikt på mindre bolag. Fonden har en stark avkastningshistorik och är tilldelad fem stjärnor av fondutvärderaren Morningstar. HealthInvest Small & MicroCap Fund förvaltas av HealthInvest Partners AB, ett svenskt fondbolag som grundades 2006 av Carl Bennet och Anders Hallberg.

Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om ca 6,0 procent och antalet aktier ökar till 15 196 803.