8 Jun, 2017

Spago Nanomedical tecknar avtal med Charles River Laboratories för prekliniska studier av SpagoPix

Spago Nanomedical har tecknat avtal med Charles River Laboratories, ett ledande globalt CRO-företag, för regulatoriska prekliniska toxikologi- och säkerhetsstudier av SpagoPix inför kliniska prövningar.

SpagoPix-projektet avancerar mot kliniska studier och produktkandidaten SN132D har i pilottester uppvisat god effekt och säkerhet. Avtalet med Charles River avser GLP-studier som syftar till att generera de toxicitets- och säkerhetsdata som krävs för att inleda studier i människa.

Produktion av SN132D för att tillgodose behovet inom det regulatoriska prekliniska programmet pågår. Programmet bedöms komma igång under sommaren och pågå i cirka 7 månader.

”Vi ser fram mot att starta det regulatoriska prekliniska programmet tillsammans med Charles River för att på bästa sätt bereda vägen för de kliniska studier med SN132D som vi planerar att initiera 2018” säger Mats Hansen, VD i Spago Nanomedical.

”Vårt ledande team av prekliniska säkerhetsexperter ser fram emot att samarbeta med Spago Nanomedical för att avancera SN132D genom det regulatoriska prekliniska programmet” säger William Barbo, Corporate Executive Vice President & Chief Commercial Officer i Charles River.