28 Jun, 2023

Spago Nanomedical uppdaterar om den kliniska fas IIa-studien SPAGOPIX-02

Spago Nanomedical AB (publ) meddelar idag att en preliminär analys av bolagets kliniska fas IIa-studie SPAGOPIX-02 visar att kontrastmedlet SN132D har en god säkerhetsprofil i patienter med endometrios. Analys för att utvärdera kontrastmedlets MRT-förbättrande egenskaper av framförallt djupa lesioner (”deep endometriosis”) fortgår.

SPAGOPIX-02 är en öppen proof-of-concept-studie som utvärderar säkerhets- och MRT-förbättrande egenskaper hos kontrastmedlet SN132D i patienter med misstänkt endometrios. De första preliminära resultaten har sammanställts och analyserats av studiens Data Monitoring Committee som konstaterar att kontrastmedlet tolereras väl samt att ytterligare analysarbete krävs för att dra slutsatser om dess effekt. Kommittén bedömer att antalet patienter som hittills inkluderats (8 personer) är tillräckligt för att genomföra en fullständig analys varför rekryteringen av patienter till studien tills vidare pausas.

”Det är glädjande att SN132D fortsätter uppvisa god säkerhetsprofil, vilket är av stor betydelse för samtliga utvecklingsprogram med vårt plattformsmaterial. Vi ser fram emot slutsatserna från den fullständiga analysen av studieresultaten så här långt vilket förstås blir ett viktigt beslutsunderlag för projektets fortsatta utveckling”, säger Mats Hansen, vd för Spago Nanomedical.

Kontrastmedlet SN132D har tidigare utvärderats i den kliniska fas I-studien SPAGOPIX-01 i patienter med bekräftad bröstcancer. Första resultat från studien visar att SN132D tolereras väl och ger tydlig kontrast i MRT-bilder av solida tumörer i bröst, liksom i pankreas och lever. Slutrapporten för studien är under framtagning.