5 Dec, 2017

Spago Nanomedical väljer ChemConnection för SpagoPix produktion inför kliniska studier

Spago Nanomedical AB har tecknat avtal med ChemConnection BV, en väletablerad kontraktstillverkare med stor erfarenhet av GMP-produktion av nanomedicinska produkter, för tillverkning av SpagoPix produktkandidat SN132D för kliniska studier.

SpagoPix-projektet avancerar mot kliniska studier och produktkandidaten SN132D genomgår för närvarande regulatoriska prekliniska tester för att generera de toxicitets- och säkerhetsdata som krävs för att inleda studier i människa.

Produktionen av material kommer att inledas under första halvåret 2018. Tech transfer i vilken Spago Nanomedical överför den produktionsprocess som företaget utvecklat under det gångna året, startar omgående.

”Vi ser fram mot att starta GMP-produktion av SN132D för att på bästa sätt bereda vägen för de kliniska studierna” säger Oskar Axelsson, forskningschef i Spago Nanomedical.

"Vi är stolta över att kunna bidra till utvecklingen av denna spännande nya produkt genom tillverkning av material för kliniska studier" säger Gerjan Kemperman, VD för ChemConnection.