25 Jan, 2017

SpagoPix produktpatent godkänt i Japan

Spago Nanomedical meddelar idag att den japanska patentmyndigheten beslutat att bevilja bolagets patentansökan som innefattar de nanopartiklar som ligger till grund för SpagoPix-projektet.

Det godkända patentet (Manganese comprising nanostructures, 2014-531227) innebär att Spago Nanomedical nu innehar ett strategiskt produktskydd för SpagoPix på den tredje största marknaden för MR-kontrastmedel. Patentet omfattar bolagets unika, egenutvecklade nanopartiklar och innebär att bolaget garanteras exklusivitet för SpagoPix i Japan till minst år 2032.

Ansökan om produktskydd är inlämnad i samtliga världsdelar och patentet är sedan tidigare beviljat i bl.a. USA.

I slutet av 2016 utsågs produktkandidat (SN132D) i SpagoPix projektet och produktion av material för regulatoriska tox- och säkerhetsstudier pågår nu. Målet är att så fort som möjligt inleda dessa studier tillsammans med ett väletablerat CRO-bolag.