20 Oct, 2022

Valberedning utsedd inför Spago Nanomedicals årsstämma 2023

I enlighet med beslut på Spago Nanomedical AB:s årsstämma den 18 maj 2022 har en valberedning utsetts inför årsstämman 2023.

Valberedningen inför årsstämman 2023 har utsetts baserat på de största ägarna per den 30 september 2022 som önskat delta i valberedningens arbete. Valberedningen har följande sammansättning:

  • Peter Lindell, representerar Cidro Förvaltning AB samt eget innehav
  • Mikael Lönn, representerar eget innehav
  • Eva Redhe, representerar eget innehav

Valberedningen har utsett Peter Lindell till ordförande.

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till stämmoordförande, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, samt arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisorer.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till: valberedning2023@spagonanomedical.se