4 Apr, 2023

Valberedningen föreslår förändringar i styrelsen för Spago Nanomedical för ökat kommersiellt fokus

Till ny styrelseordförande föreslås Hans Arwidsson och som ny styrelseledamot föreslås Alan Raffensperger. Nuvarande ordförande Eugen Steiner lämnar styrelsen för nya uppdrag, liksom ledamöterna Peter Leander och Sten Nilsson som kvarstår som vetenskapliga rådgivare för bolagets utvecklingsprogram. Omval föreslås för ledamöterna Kari Grønås och Nicklas Westerholm. Givet godkännande vid Bolagsstämman minskas därmed styrelsen med en person, från 5 till 4 personer.

”Det är glädjande att kunna meddela nomineringen av Hans Arwidsson och Alan Raffensperger som ordförande respektive ny ledamot i Spago Nanomedical. Deras långa erfarenhet från industrin, både i Sverige och internationellt, kommer vara av stor nytta för bolaget. Med den föreslagna sammansättningen får Spago Nanomedical en kommersiellt inriktad styrelse starkt lämpad att driva frågor inom bolagsdrift, affärsutveckling och finansiering. Jag vill tacka Eugen Steiner för hans insats som ordförande i Spago Nanomedical. Jag vill även tacka Peter Leander och Sten Nilsson för deras långvariga insatser i styrelsen. Det är glädjande att de båda fortsätter att bidra med sin kompetens och erfarenhet i egenskap av vetenskapliga rådgivare.”, säger Peter Lindell, valberedningens ordförande.

Hans Arwidsson har bred erfarenhet från läkemedelsindustrin genom ledande positioner inom forskning, affärsutveckling, marknadsföring och produktion på Astra och AstraZeneca samt i bolagsledning och styrelseuppdrag i mindre bolag inom life science. Hans är apotekare och doktor i farmaceutisk vetenskap från Uppsala universitet och har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Alan Raffensperger har lång och gedigen erfarenhet inom life science genom ledande befattningar inom såväl Pharmacia, Roche och Amgen samt Sobi som mindre bolag. Alan har i rollen som CEO och i styrelser erfarenhet från hela utvecklingskedjan från tidig forskning till kommersialisering, licensiering, och försäljning av hela bolag. Han har en MBA från George Washington University School of Business och en kandidatexamen i Emergency Health Services Management från University of Maryland, Baltimore.

Valberedningen inför stämman 2023 består av ordförande Peter Lindell (representerar Cidro Förvaltning AB samt eget innehav), Mikael Lönn (representerar eget innehav) och Eva Redhe (representerar eget innehav). Valberedningens övriga förslag framgår av kommande kallelse till årsstämman.