MR kan underlätta upptäckt av bröstcancer i täta bröst

I ett inslag i SVT uppmärksammades nyligen problemet med att upptäcka bröstcancer i kvinnor med täta bröst.

Det svenska mammografiprogrammet har varit banbrytande och bidragit till att överlevnaden i bröstcancer har fördubblats. Men screeningprogrammet är generellt och tar inte hänsyn till individuella risker för olika grupper. I ett inslag på SVT uppmärksammas en grupp där risken för bröstcancer är väsentligt högre än i befolkningen generellt, nämligen i gruppen kvinnor med tät bröstkörtelvävnad, så kallat täta bröst. I denna grupp missar sjukvården vartannat fall av bröstcancer. Till stor del beror detta på att mammografi som används i screeningprogrammet, inte klarar av att skilja ut tumörer täta bröst.

Magnetresonanstomografi (MR) är den känsligaste bildtekniken för att upptäcka och karaktärisera bröstcancer. Med MR kan man, till skillnad från mammografi även detektera tumörer hos kvinnor med täta bröst. Trots känsligheten används MR i väldigt låg utsträckning i Sverige idag. En anledning till detta är att de gadolinium (Gd)-baserade kontrastmedel som används för att förstärka signalen vid MR-undersökningar saknar specificitet för tumörer vilket leder till att man vid MR inte bara upptäcker elakartade förändringar i brösten utan även förändringar som senare visar sig vara ofarliga, så kallat falskt positiva fynd. Dessutom kopplas de Gd-baserade kontrastmedlen till potentiella hälsorisker på grund av ansamling av gadolinium i bland annat hjärnan.

Spago Nanomedical adresserar med sitt tumörselektiva och Gd-fria kontrastmedel SpagoPix båda dessa problem.