AKTIEN: +/-: 0.00 SEK / Köp: 8.00 SEK / Sälj: 7.80 SEK / Senast: N/A / Högst: N/A / Lägst: N/A / Antal: 0 / Omsättning: 0 SEK / 2021-03-02 07.21 (CET)
 

Vad är nanomedicin?

Nanoteknik handlar att utveckla eller ändra material på nanometernivå för att åstadkomma önskade egenskaper i en större skala. Prefixet nano betyder miljarddel. Nanoteknikens användningsområde är omfattande och väntas radikalt påverka i princip varje industrisektor, inte minst inom det medicinska området.

Nanomedicin är den medicinska applikationen av nanoteknik. Området omfattar användande av material i nanoskala i syfte att diagnosticera, behandla och följa upp sjukdom.

När det gäller konventionella cancerläkemedel är det vanligt med biverkningar i samband med behandling. Detta beror till stor del på att behandlingarna inte bara påverkar tumören utan även frisk omgivande vävnad. Genom nanomedicinen ges möjlighet att utnyttja fysiologiska egenskaper som särskiljer sjuk från frisk vävnad. Därmed ökar sannolikheten för lyckad behandling och risken för biverkningar minskar.

EPR-effekten

Spago Nanomedicals Nanomaterial utnyttjar den så kallade EPR-effekten, vilket ger förutsättningar för  cancerselektiv ansamling av nanomedicinska diagnostiska och terapeutiska produkter. Läs mer…

Companion diagnostics

Inom läkemedelsindustrin läggs ett allt större fokus på personbaserad behandling. Så kallad companion diagnostics syftar till att genom tillämpning av ett diagnostiskt preparat ge information om effektiviteten och säkerheten hos ett motsvarande terpaeutiskt preparat . Companion Diagnostics kan med fördel tillämpas inom det nanomedicinska området. Läs mer…