AKTIEN: +/-: 0.00 SEK / Köp: 7.52 SEK / Sälj: 7.80 SEK / Senast: 7.80 SEK / Högst: 7.80 SEK / Lägst: 7.80 SEK / Antal: 280 / Omsättning: 2 184 SEK / 2021-03-02 08.00 (CET)
 

Companion Diagnostics

Med ökad förståelse för variabilitet när det gäller normal såväl som patologisk fysiologi har läkemedelsindustrin börjat inse vikten av personbaserad behandling för att uppnå optimerad effekt av behandling av sjukdom. Detta gäller inte minst för cancerbehandling.

Ett ”companion diagnostic” är ett diagnostiskt preparat som ger essentiell information om effektivitet och säkerhet hos ett motsvarande terapeutiskt preparat. Detta är relevant när det gäller t ex immunoterapier, men även för nanomedicinska produkter där förutsättningar för positivt behandlingsresultat, så som grad av EPR-effekt, kan variera mellan individer och tumörer.

Spago Nanomedicals kontrastmedel för MR, SpagoPix har potential att användas för att selektera fram patienter med hög sannolikhet att gynnas av terapeutisk behandling med t ex Tumorad, men även av andra nanomedicinska behandlingar.