22 May, 2013

Ny generation kontrastmedel verifierad i MR-kamera

MR-studie i in vivo bröstcancermodell ger bra resultat med ny version av SPAGO Pix.En ny generation av kontrastmedlet SPAGO Pix har tagits fram med förbättrade farmakokinetiska egenskaper. Detta kontrastmedel har även verifierats i en preklinisk studie i MR-kamera med mycket bra tumörbilder. Studien indikerade också potential att visualisera metastaser.

Som tidigare meddelats så har bolaget under en tid arbetat med att förbättra den sk farmakokinetiska profilen hos SPAGO Pix för att möta krav på bland annat stabilitet och cirkulationstid. Syftet med detta har varit att minska risken i den fortsatta utvecklingen samtidigt som det potentiellt även kan förbättra bildkvalitén ytterligare på de kontrastförstärkta MR-bilderna av cancervävnad.

-Det här är ett viktigt steg för oss som väsentligt minskar risken i projektet. Vi vill nu också få en slutlig bekräftelse på att vi inte har några oväntade toxikologiska effekter innan vi kan gå in i kliniska studier. Arbetet med detta har påbörjats och sker i två steg där vi nu gör de inledande pilotstudierna för att verifiera detta och därefter de regulatoriska prekliniska studierna. Nästa steg efter de prekliniska studierna är att ta projektet vidare till kliniska studier efter utlicensiering till en partner, säger Andreas Bunge VD för SPAGO Imaging AB.

Det nya materialet har en förlängd cirkulationstid som ger förutsättningar för bättre bilder och förbättrad toxikologisk profil. Uppskalning av produktionen har påbörjats hos extern partner.

För ytterligare information kontakta Andreas Bunge, VD Spago Imaging AB, +46 708 242525.

SPAGO Imaging AB är ett nanomedicinbolag som bedriver forskning och utveckling inom framförallt cancerdiagnostik och behandling. Utvecklingen baseras på bolagets två plattformsteknologier, IonXgel och 3PEG.

IonXgel är ett unikt nanomaterial med potentiell använding inom MR-diagnostik och cancerselektiv behandling och utgör basen för bolagets cancerselektiva MR-kontrastmedel, SPAGO Pix. SPAGO Pix, har förutsättningar att väsentligt förbättra cancerdiagnostik med MR (magnetisk resonanstomografi). Det nya kontrastmedlet är designat för att synliggöra små mjukvävnadstumörer och metastaser med en ökad specificitet, dvs. färre ”falska positiva” resultat, och att därmed möjliggöra tidigare insättning av cancerterapi samt undvika icke motiverad eller felaktig behandling.SPAGO Pix är dessutom till skillnad mot dagens kontrastmedel fritt från gadolinium som associerats med allvarliga biverkningar i vissa patientgrupper.

3PEG är en plattform som kan möjliggöra förbättrad läkemedelsleverans och har därmed ett brett kliniskt användningsområde.
För mer information, se www.spagoimaging.se.

PDF: Ny generation kontrastmedel verifierad i MR-kamera »