AKTIEN: +/-: -0.18 SEK / Köp: 7.52 SEK / Sälj: 7.64 SEK / Senast: 7.62 SEK / Högst: 7.80 SEK / Lägst: 7.40 SEK / Antal: 26 246 / Omsättning: 195 811 SEK / 2021-03-02 08.54 (CET)
 

Historik

Spago Nanomedical bildades 2007 som ett dotterbolag till Accelerator Nordic för att vidareutveckla en uppfinning från Linköpings universitet. Den patenterade uppfinningen gällde användningen av gadoliniumbaserade nanopartiklar som kontrastmedel för MR. Gadolinium som ger bra kontrast vid MR, är grunden till alla MR-kontrastmedel som används kliniskt idag. Dock kopplas gadolinium till en allvarlig och icke-behandlingsbar biverkning, Nephrogenic Systemic Fibrosis, hos patienter med nedsatt njurfunktion – varför användning av gadoliniuminnehållande MR-kontrastmedel anses som problematisk i vissa fall.

Spago Nanomedical påbörjade 2011 utvecklingen av ett nytt nanomaterial för MR-kontrast som istället för gadolinium baserades på mangan. Detta material uppvisade hög kontrastförstärkning och dessutom tumörselektiva egenskaper och är idag det patenterade nanomaterial som ligger till grund för utvecklingsprojektet SpagoPix.

Under 2014 startade projektet Tumorad, där nanomaterial laddas med radioaktiva isotoper i syfte att möjliggöra tumörselektiv strålterapi.