AKTIEN: +/-: 0.04 SEK / Köp: 5.20 SEK / Sälj: 5.30 SEK / Senast: 5.04 SEK / Högst: 5.50 SEK / Lägst: 4.85 SEK / Antal: 17 674 / Omsättning: 87 959 SEK / 2020-04-02 15.24 (CEST)
 

Ledningsgrupp

Mats Hansen

Verkställande direktör (CEO), MSc, PhD

Mats har över 20 års erfarenhet från olika företag inom life science-sektorn. Kommer närmast från Active Biotech där han haft flera nyckelpositioner inom informationshantering, IP och affärsutveckling, och senast som ansvarig för projektledning. Han har flerårig erfarenhet av att leda läkemedelsprojekt inom cancerområdet i de senare kliniska utvecklingsfaserna.

Innehav: 26 199 aktier, 60 000 teckningsoptioner

Oskar Axelsson

Vice VD och forskningschef (CSO), MSc, PhD

Oskar har över 25 års erfarenhet från läkemedels – såväl som kontrastmedelsforskning och industri. Oskar kommer senast från Nycomed Innovation (sedermera Nycomed-Amersham, Amersham Health, GE Healthcare) där han höll positioner som senior forskare och sedan projektledare för avdelningen MR-kontrastmedel. Oskar har varit anställd på Spago Nanomedical (dåvarande Spago Imaging) sedan 2007. Han har över 50 patentansökningar och flertalet vetenskapliga publikationer.

Innehav: 69 922 aktier, 129 031 teckningsoptioner

Hanna Olsson

Ekonomichef (CFO), MSc

Hanna Olsson har magisterexamen i företagsekonomi och mer än 10 års erfarenhet av diverse ekonomiroller. Hanna arbetade som revisor på Deloitte under ett flertal år och arbetade därefter inom Schneider Electric-koncernen i roller inom analys, rapportering och business partnering i den globala och nordiska organisationen. Närmast kommer Hanna från en roll som CFO på System Verification.

Innehav: 5 000 aktier, 25 000 teckningsoptioner