AKTIEN: +/-: -0.30 SEK / Köp: 7.50 SEK / Sälj: 7.72 SEK / Senast: 7.50 SEK / Högst: 7.80 SEK / Lägst: 7.50 SEK / Antal: 8 780 / Omsättning: 66 090 SEK / 2021-03-02 08.02 (CET)
 

Strategi och Affärsmodell

Spago Nanomedicals strategi är att bedriva utveckling av medicinska projekt baserade på bolagets egenutvecklade nanomaterial. Affärsstrategin bygger på kommersialisering av bolagets utvecklingsprojekt genom samarbeten och utlicensiering till industriella partners med resurser för att ta produkten till marknad och klinisk användning. Detta minskar kapitalbehovet och förkortar tiden till att intäkter erhålls samt ökar möjligheterna för en framgångsrik marknadspenetration.

Vår vision är att bedriva konkurrenskraftig och framgångsrik utveckling av produkter för patienters ökade överlevnad och livskvalitet och därmed också långsiktig lönsamhet för bolaget och dess ägare.

Vårt mål är att bli ett lönsamt och ledande företag inom utveckling av diagnostik och terapi baserat på nanomedicin genom utveckling av produkter som ger bra hälsoekonomi och god patientnytta.