Pandemins påverkan på bröstcancervården i Sverige

Material från Bröstcancerförbundet som belyser hur olika aspekter av bröstcancervård påverkas av den pågående coronapandemin.