Pilotstudie pekar på möjligheten att använda MRI-screening för prostatacancer

I en pilotstudie som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Journal of Urology har forskare vid University of Toronto undersökt möjligheten att använda MRI vid screening för att tidigt upptäcka prostatacancer.

En grupp män mellan 50 och 75 år utan tidigare tecken på cancer undersöktes med MRI och PSA-prov, och resultaten verifierades med hjälp av biopsier. I jämförelse med PSA-prov var MRI en bättre metod för att upptäcka cancer, även aggressivare former av sjukdomen.

Detta är första gången som MRI testas som primär screeningmetod för att tidigt upptäcka prostatacancer. Ytterligare studier krävs för att verifiera resultaten i större grupper.