16 Apr, 2020

Rekryteringen till klinisk studie pausas i Uppsala

Spago Nanomedical har informerats om att patientrekrytering till den kliniska studien SPAGOPIX-01 vid Akademiska sjukhuset i Uppsala tillfälligt stoppas efter omprioriteringar till följd av covid-19.

Akademiska sjukhuset i Uppsala har utfärdat interna rekommendationer för kliniska studier som en konsekvens av utbrottet av covid-19. Inom olika avdelningar sker omprioritering av resurser till följd av detta vilket medför att den kliniska studien SPAGOPIX-01 tillfälligt pausas vid Akademiska sjukhuset. Spago Nanomedical upprätthåller genom sin CRO en tät dialog med sjukhuset för att så snabbt som möjligt återuppta rekryteringen. Studien initieras fortsatt vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg och Spago Nanomedical undersöker möjligheterna att vidga studien till ytterligare center.

SpagoPix (SN132D) är ett kontrastmedel med potential att väsentligt förbättra cancerdiagnostik med magnetresonanstomografi (MR). Spago Nanomedical har inledningsvis valt att fokusera på bröstcancer, en sjukdom som årligen drabbar ca 2,1 miljoner personer, där MR redan idag används rutinmässigt för screening, diagnostik, eller uppföljning i 15-30 procent av alla patienter och behovet av bättre precision i diagnoserna är stort.

Studiedetaljer och uppdateringar publiceras på www.clinicaltrials.gov.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 811 88, mats.hansen@spagonanomedical.se.

PDF: Rekryteringen till klinisk studie pausas i Uppsala