SPAGO Imaging Announces Memorandum for New Shares Issue

SPAGO Imaging offentliggör memorandum avseende riktad nyemission

Styrelsen för SPAGO Imaging AB (publ) (“SPAGO”), dotterbolag till Accelerator Nordic AB (publ) (“Accelerator”), har upprättat ett memorandum avseende riktad nyemission med förtur för aktieägare i Accelerator samt särskilt inbjudna externa investerare.

Memorandumet finns tillgängligt på http://www.spagoimaging.se och http://www.acceleratorab.se. Memorandumet kan även erhållas kostnadsfritt från SPAGO, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund, telefon: 08-663 57 00, eller från Accelerator, Grev Turegatan 11C, 114 46 Stockholm, telefon: 08-663 57 00, e-post info@acceleratorab.se.

Teckningskursen är 14,19 SEK per aktie vilket innebär att nyemissionen vid fullteckning tillför SPAGO cirka 21 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, genom utgivande av högst 1 479 543 nya aktier, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet med högst 1 479 543 SEK. Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 20 november till den 5 december 2012.

För ytterligare information se http://www.acceleratorab.se eller kontakta Maria Wrethag, VD Accelerator Nordic AB, +46 76 119 1983.

SPAGO Imaging AB utvecklar ett nanopartikelbaserat, tumörselektivt MR-kontrastmedel, SPAGO Pix, som har förutsättningar att kunna väsentligt förbättra cancerdiagnostik med MR (magnetisk resonanstomografi). Det nya kontrastmedlet är designat för att bättre synliggöra små mjukvävnadstumörer och metastaser. Både för en förbättrad visualisering och en ökad specificitet, dvs. färre “falska positiva” resultat, och att därmed möjliggöra tidigare insättning av cancerterapi samt undvika icke motiverad eller felaktig behandling. För mer information, se http://www.spagoimaging.se.

Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom Life Science, inriktad på “Imaging Software” och “Medical Nanotechnolgy”. Bolagen i gruppen fokuserar på stora medicinska behov och flera av dem har nått kommersialiseringsfas. SPAGO Imaging utvecklar ett kontrastmedel som har potential att avsevärt förbättra den diagnostiska nyttan av MR-undersökningar. AddBIO har utvecklat en teknik för bättre infästning av ortopediska implantat som är i klinisk fas. SyntheticMRs programvara för effektivare MR-undersökningar har tagits i kliniskt bruk under 2011. Största ägare i Accelerator är Staffan Persson, Peter Lindell, Andreas Bunge och Länsförsäkringar Småbolagsfond. Aktien listas på Aktietorget. För mer information, se http://www.acceleratorab.se .

PDF Version