6 May, 2014

Spago Nanomedical offentliggör memorandum för företrädesemission (Swedish)

Spago Nanomedical AB (publ) offentliggör memorandum med anledning av företrädesemission.

Teckningsperiod: 14 maj – 28 maj 2014.

Memorandum kommer att finnas finns tillgängligt från och med dagens datum (6 maj 2014) på bolagets hemsida (www.spagoimaging.com) samt AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).

Villkor i sammandrag:

• Aktieägare i Spago Nanomedical AB (publ) den 9 maj 2014 (avstämningsdagen) har företrädesrätt att teckna två (2) nya aktier för tre (3) befintliga aktier, dvs. teckningsrelation 2:3. Sista dagen för handel i Spagos aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 6 maj 2014 och första dagen för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 7 maj 2014
• Teckningskursen är 10 kr per aktie
• Teckningstiden är från och med 14 maj 2014 till och med 28 maj 2014 och handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under teckningstiden fram till 23 maj 2014
• Bolaget har ingått teckningsförbindelser med aktieägare som motsvarar cirka 66 procent av företrädesemissionen
• Handel med betalda tecknade aktier (BTA) kommer att ske på AktieTorget från och med den 14 maj 2014 fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen
• Preliminärt utfall i företrädesemissionen offentliggörs omkring 4 juni 2014

För ytterligare information, kontakta Andreas Bunge, VD Spago Nanomedical AB, +46 708 242525.

Spago Nanomedical AB bedriver utveckling inom nanomedicin med fokus på cancerdiagnostik och behandling. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet Spago Pix samt utvecklingsprojektet Tumorad med radionuklidterapi. Båda dessa projekt är baserade på den nanomedicinska plattformen IonXgel.

Spago Pix har som mål att förbättra cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR) genom tidigare upptäckt av tumörer och metastaser. Tidig upptäckt ger ökad chans till effektiv behandling och överlevnad för patienten. Tumorad är en vidareutveckling av IonXgel med syfte att leverera radionuklider (radioaktiva isotoper) för tumörselektiv strålbehandling av cancer.

PDF: Spago Nanomedical offentliggör memorandum för företrädesemission (Swedish) »