22 Nov, 2017

Spago Nanomedical presenterar på Redeye Life Science Seminar 24 november 2017

PRESSMEDDELANDE

 

Spago Nanomedical, ett bolag som utvecklar nanomedicin för diagnostik och behandling av cancer, presenteras på fredag den 24 november kl. 10:40 vid Redeye Life Science Seminar på Haymarket i Stockholm.

Presentationen livesänds och kan följas på www.redeye.se.

Presentationen kommer även i efterhand att finnas tillgänglig i Redeye Universe på www.redeye.se/company/spago-nanomedical, samt på bolagets hemsida www.spagonanomedical.se.

 

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 767 764294, mats.hansen@spagonanomedical.se.

 

Spago Nanomedical (AktieTorget Stockholm: SPAG) utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad® för radionuklidterapi mot cancer. Bolagets affärsmodell bygger på att utveckla projekt från explorativ till regulatorisk preklinisk- eller tidig klinisk fas för att sedan utlicensiera eller ingå partnerskap för den vidare utvecklingen av projekten till marknad. Spago Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka patentskyddet för projekten och samarbetar för detta ändamål med etablerade och välrenommerade patentbyråer. För mer info, se www.spagonanomedical.se.

SpagoPix är ett kontrastmedel baserat på nanopartiklar och mangan som kan ge möjlighet till förbättrad cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR). Genom att erbjuda hög precision och mycket god förstärkning av tumörer och metastaser i MR-bilder ökar möjligheterna till korrekt diagnos av cancer. Förbättrad diagnos med MR ger ökad chans till effektiv behandling för patienten.

Tumorad® är en vidareutveckling av Bolagets nanopartiklar med syfte att leverera radionuklider (radioaktiva isotoper) för tumörselektiv strålbehandling av cancer. Tillgång till nya terapier är en nyckel till effektiv behandling av många cancerformer.

PDF: Spago Nanomedical presenterar på Redeye Life Science Seminar 24 november 2017