26 Feb, 2019

Spago Nanomedical presenterar prekliniska data för SpagoPix på ECR

Spago Nanomedical AB (publ) kommer denna vecka att presentera prekliniska data för SpagoPix vid konferensen European Congress of Radiology (ECR).

Presentationen, i form av en poster med titeln ”Efficacy and safety profile of SN132D, a novel nanoparticle MRI contrast agent”, omfattar prekliniska data som sammantaget visar att produktkandidaten SN132D är säker och effektiv på nivåer som motsvarar kliniskt relevanta doser. Postern går att se i sin helhet här https://posterng.netkey.at/esr/viewing/index.php?module=viewing_poster&task=&pi=146808&searchkey=9d11a6231519212ecd4097e24f03a33c

ECR som hålls i Wien 27 februari till 3 mars 2019 är den största konferensen inom radiologi i Europa och samlade i fjol över 28 000 deltagare från 130 länder. Årets konferens sätter kvinnor i fokus.

Nyligen publicerades studieresultat i European Journal of Inorganic Chemistry som visar att signalstyrkan (relaxiviteten) hos SpagoPix är bland de högsta uppmätta för MR-kontrastmedel och långt högre än hos de gadolinium-baserade produkter som används kliniskt idag.

Läkemedelsverket godkände nyligen starten av den första kliniska studien med SN132D. Studien kommer att utföras vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala och omfatta upp till 20 patienter med bröstcancer.

 

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 81188, mats.hansen@spagonanomedical.se.

 

PDF: Spago Nanomedical presenterar prekliniska data för SpagoPix på ECR