AKTIEN: +/-: 0.38 SEK / Köp: 8.36 SEK / Sälj: 8.46 SEK / Senast: 8.46 SEK / Högst: 8.46 SEK / Lägst: 8.08 SEK / Antal: 134 884 / Omsättning: 1 116 786 SEK / 2020-11-30 16.29 (CET)
 

Spago Nanomedical presenterar prekliniska data för SpagoPix på ECR

  • 26 februari, 2019

Spago Nanomedical AB (publ) kommer denna vecka att presentera prekliniska data för SpagoPix vid konferensen European Congress of Radiology (ECR).

Presentationen, i form av en poster med titeln ”Efficacy and safety profile of SN132D, a novel nanoparticle MRI contrast agent”, omfattar prekliniska data som sammantaget visar att produktkandidaten SN132D är säker och effektiv på nivåer som motsvarar kliniskt relevanta doser. Postern går att se i sin helhet här https://posterng.netkey.at/esr/viewing/index.php?module=viewing_poster&task=&pi=146808&searchkey=9d11a6231519212ecd4097e24f03a33c

ECR som hålls i Wien 27 februari till 3 mars 2019 är den största konferensen inom radiologi i Europa och samlade i fjol över 28 000 deltagare från 130 länder. Årets konferens sätter kvinnor i fokus.

Nyligen publicerades studieresultat i European Journal of Inorganic Chemistry som visar att signalstyrkan (relaxiviteten) hos SpagoPix är bland de högsta uppmätta för MR-kontrastmedel och långt högre än hos de gadolinium-baserade produkter som används kliniskt idag.

Läkemedelsverket godkände nyligen starten av den första kliniska studien med SN132D. Studien kommer att utföras vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala och omfatta upp till 20 patienter med bröstcancer.

 

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 81188, mats.hansen@spagonanomedical.se.

 

PDF: Spago Nanomedical presenterar prekliniska data för SpagoPix på ECR