1 Oct, 2014

Spago Nanomedical utser Dr. Mats Hansen till ny VD

Dr. Mats Hansen har utsetts till ny VD i Spago Nanomedical. Mats Hansen kommer närmast från Active Biotech där han har titeln Director Project Management. Hansen har på senare tid framför allt ansvarat för sen utveckling av tasquinimod, ett nyckelprojekt inom prostatacancer. Dr. Mats Hansen tog över ansvaret som projektledare för tasquinimod projektet 2010 och har framgångsrikt drivit projektet från fas II och in i en pågående multicenter fas III studie. Hansen har också tidigare haft ansvar för bland annat Bolagets IP portfölj, varit engagerad i affärsutveckling och olika former av partnersamarbeten. Hansen tillträder befattningen som VD i Spago Nanomedical senast den 1 februari 2015.

”Vi är mycket glada över att ha lyckats rekrytera Mats Hansen som ny VD. Han har en bred och internationell erfarenhet och dokumenterad förmåga av att driva projekt i klinisk fas. Rekryteringen av Mats Hansen är viktig och kommer i ett läge då vi börjar planera för våra kommande kliniska studier och en större grad av interaktion med de internationella kontrastmedels- och läkemedelsbolagen”, säger Eva Redhe Ridderstad, styrelseordförande i Spago Nanomedical.

För ytterligare information, kontakta Eva Redhe Ridderstad, styrelseordförande i Spago Nanomedical AB, +46 70 777 45 00.

Spago Nanomedical AB bedriver utveckling inom nanomedicin med fokus på cancerdiagnostik och behandling. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet Spago Pix samt utvecklingsprojektet Tumorad med radionuklidterapi. Båda dessa projekt är baserade på den nanomedicinska plattformen IonXgel.

Spago Pix har som mål att förbättra cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR) genom tidigare upptäckt av tumörer och metastaser. Tidig upptäckt ger ökad chans till effektiv behandling och överlevnad för patienten. Tumorad är en vidareutveckling av IonXgel med syfte att leverera radionuklider (radioaktiva isotoper) för tumörselektiv strålbehandling av cancer.

PDF: Spago Nanomedical utser Dr. Mats Hansen till ny VD »