26 Jun, 2015

SpagoPix produktpatent godkänt i USA

Spago Nanomedical meddelar idag att den amerikanska patentmyndigheten USPTO godkänt bolagets patentansökan som innefattar de nanopartiklar som ligger till grund för SpagoPix-projektet.   

Det godkända patentet (MANGANESE COMPRISING NANOSTRUCTURES, US 9,040,637) innebär att Spago Nanomedical nu formellt innehar ett strategiskt produktskydd för SpagoPix på den dominerande marknaden för MR-kontrastmedel. Patentet omfattar bolagets unika, egenutvecklade nanopartiklar och innebär att bolaget garanteras exklusivitet för SpagoPix i USA till minst år 2032. Godkännandet i USA är det första för SpagoPix på en större marknad. Ansökan om patent för produktskydd är inlämnad i samtliga världsdelar och granskning pågår i flera länder. Ytterligare godkännanden väntas därför komma framöver.


VD Mats Hansen kommenterar

”Jag är mycket nöjd med beskedet från USPTO. Godkännandet av produktpatentet för SpagoPix i USA innebär en viktig milstolpe i byggandet av en stark patentportfölj på strategiskt viktiga marknader.”

För ytterligare information, kontakta

Mats Hansen, VD
Telefon: 0767-764294
E-post: mats.hansen@spagonanomedical.se

Om SpagoPix

SpagoPix är ett cancerselektivt kontrastmedel för magnetresonanstomografi (MR) med unika egenskaper som skapar förutsättningar för väsentligt förbättrad detektion av tumörer jämfört med dagens kontrastmedel vilket öppnar för nya möjligheter till diagnos av patienter utan användning av joniserande strålning. Storleken på SpagoPix-partiklarna är anpassad för att kontrastmedlet ska läcka ut och ansamlas i tumörer med porösa blodkärl och dålig lymfatisk dränering via den s.k. EPR-effekten. SpagoPix kombinerar fördelen av tumörselektivitet med mycket stark förstärkning av MR-signalen och är fritt från gadolinium. Sammantaget ger dessa egenskaper möjlighet till bättre kontrast i tumörer, tydligare bilder, och minskad risk för gadolinium-relaterade biverkningar. SpagoPix-projektet befinner sig i sen explorativ fas och står för närvarande inför val av produktkandidat för vidare regulatorisk utveckling.

Om Spago Nanomedical AB

Spago Nanomedical (AktieTorget Stockholm: SPAG) utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad för radionuklidterapi mot cancer. Affärsmodellen bygger på att utveckla projekt från explorativ till regulatorisk preklinisk- eller tidig klinisk fas för att sedan utlicensiera eller ingå partnerskap för den vidare utvecklingen av projekten till marknad. Spago Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka patentskyddet för projekten och samarbetar för detta ändamål med etablerade och välrenommerade patentbyråer. För mer info, se www.spagonanomedical.se.

PDF: SpagoPix produktpatent godkänt i USA »