5 Aug, 2019

SpagoPix produktpatent godkänns i Europa

Spago Nanomedical AB (publ) har fått besked om att den europeiska patentmyndigheten EPO kommer att bevilja bolagets patentansökan som innefattar de nanopartiklar som ligger till grund för SpagoPix-projektet.

 

”Ett starkt patentskydd är värdefullt både för oss och för en framtida partner. SpagoPix kommer nu att ha exklusivitet för många år framöver på de tre viktigaste marknaderna, USA, Europa och Japan”, säger VD Mats Hansen.

EPO har utfärdat en s.k. ”Intention to grant” vilket innebär att patentet kommer att godkännas efter klartecken från Spago Nanomedical och betalning av erforderliga avgifter. Det godkända patentet, ”Novel manganese comprising nanostructures” (EP12759487.7) betyder att Spago Nanomedical får ett strategiskt produktskydd för SpagoPix i Europa, den näst största marknaden för MR-kontrastmedel. Patentet omfattar bolagets unika, egenutvecklade nanopartiklar och innebär att bolaget garanteras exklusivitet för SpagoPix till minst år 2032.

Patentet är sedan tidigare beviljat i bl.a. USA och Japan. Ansökan om produktskydd är inlämnad i ytterligare länder, däribland Kina och Australien.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 81188, mats.hansen@spagonanomedical.se.

PDF: SpagoPix produktpatent i godkänns i Europa