AKTIEN: +/-: 0.10 SEK / Köp: 6.82 SEK / Sälj: 6.90 SEK / Senast: 6.90 SEK / Högst: 7.00 SEK / Lägst: 6.64 SEK / Antal: 21 834 / Omsättning: 147 356 SEK / 2020-07-10 15.29 (CEST)
 

Eugen Steiner

Född: 1954

Styrelseledamot sedan: 2019

Innehav (inkl närstående): 60 000 aktier, 60 000 teckningsoptioner i serie TO10

Utbildning och erfarenhet: Eugen Steiner är läkare och specialist i Klinisk Farmakologi och har en doktorsexamen från Karolinska Institutet. Eugen har lång erfarenhet av att leda life-science-bolag i olika utvecklingsfaser och har arbetat som VD och i styrelser i svenska, norska, engelska och amerikanska bolag. Eugen är sedan 1997 venture partner i HealthCap.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Empros Pharma AB. Styrelseledamot i BioArctic AB, Apotek Produktion & Laboratorier AB, Inbox Capital AB, Inbox Intressenter 1 AB, Inbox Intressenter 2 AB, Karolinska Institutet Holding AB och Stockholm School of Entrepreneurship. Ägare, styrelseledamot och VD i Setraco AB.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, bolaget och bolagsledningen.