AKTIEN: +/-: -0.40 SEK / Köp: 10.50 SEK / Sälj: 10.65 SEK / Senast: 10.60 SEK / Högst: 11.00 SEK / Lägst: 10.00 SEK / Antal: 9 281 / Omsättning: 96 838 SEK / 2019-10-17 12.14 (CEST)
 

Kari Grønås

Msc Pharm.

Född: 1965

Styrelseledamot sedan: 2018

Innehav: 0 aktier

Kari Grønås har lång erfarenhet av industriell kontrastmedels- och läkemedelsutveckling från bland annat Bayer AS, Algeta ASA, PhotoCure ASA, och Amersham Health. Hon var projektledare för Xofigo, innefattande ansökan om marknadsgodkännande hos EMA and FDA, samt CMC-ansvarig vid kontakterna mellan Algeta och Bayer. Kari har även varit projektledare för utvecklingen av kontrastmedlet Hexvix fram till marknadsgodkännande i EU/EEA.

Övriga uppdrag: Kari är verksam som konsult åt start-up bolag inom läkemedels- och biotech-området, och styrelseledamot i Lytix Biopharma AS och BerGenBio AS.

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare, Bolaget och bolagsledningen.

 

KG