Tydliga bilder i klinisk studie med SpagoPix

Interimsresultat från fas I-studien SPAGOPIX-01 visar att SN132D ger tydlig kontrast i MR-bilder av brösttumörer. Resultaten bekräftar därmed prekliniska studier som visat att det unika nanomaterialet ansamlas i solida tumörer. Samtliga bilder såhär långt i studien visar också på oväntat god kontrast i bukspottskörteln, vilket bolaget kommer att utforska vidare.

VD Mats Hansen kommenterar resultaten vid en webbcast idag kl 13.00 som kan nås på följande länk: https://www.finwire.tv/webcast/spago-nanomedical/q3/.

Interimsresultaten avser den andra dosgruppen i studien SPAGOPIX-01 där patienter med bekräftad bröstcancer för första gången erhållit en dos som förväntades vara tillräcklig för att resultera i en kliniskt meningsfull kontrast. MR-bilderna från dosgruppen visar en tydlig kontrast i brösttumörer. Detta indikerar att SN132D kan underlätta utredning och övervakning av misstänkt och konstaterad bröstcancer med MR.

Resultaten visar därmed för första gången i människa att Spago Nanomedicals nanopartiklar ansamlas i tumörer. Ansamlingen baseras på fysiologisk målsökning, vilket också utnyttjas i bolagets projekt Tumorad® som syftar till att utveckla en precisionsbehandling av flera olika cancerformer.

Principen bygger på beskaffenheten hos blodkärlen i tumörer och kallas EPR-effekten (Enhanced Permeability and Retention). Tack vare denna effekt kan nanomaterial utformas för att ansamlas i tumörer, utan att de behöver interagera biologiskt med tumörcellerna. Detta öppnar för att med större precision adressera flera olika typer av tumörer och för diagnostik och behandling av aggressiv och spridd cancer.

”Resultaten är mycket lovande, självfallet för SpagoPix, men har även betydelse för Tumorad®, då båda projekten baseras på fysiologisk målsökning med vårt plattformsmaterial. Tumorad® syftar till att med precision stråla tumörer inne i kroppen”, säger VD Mats Hansen.

De säkerhetsdata som hittills genererats i studien medför inte några förändringar i studieprotokollet. Studien går nu vidare mot att inkludera ytterligare patienter på samma dosnivå för att utöka informationen inför de framtida kliniska studier som krävs för marknadsgodkännande. Rekryteringstakten i studien har påverkats negativt av pandemin, men ett större patientflöde har noterats efter sommaren. Spago Nanomedical bedömer att studien kan slutföras inom rimlig tid med nuvarande centra.

Utöver den positiva kontrasten i brösttumörer visar samtliga MR-bilder i studien, dvs bilder från båda dosgrupperna, på en mycket god kontrast i bukspottkörteln (pankreas). Detta positiva och oväntade resultat har föranlett Spago Nanomedical att undersöka potentialen för SpagoPix som ett MR-kontrastmedel även på detta område. Radiologer i Europa och USA pekar i initiala diskussioner på att det finns ett uttalat behov av att kunna identifiera och följa patienter med olika former av förstadier till cancer i detta organ.

”Vårt huvudfokus är fortsatt bröstcancer, men de bilder vi erhållit på pankreas är så slående att vi ser en möjlighet för indikationsexpansion genom att använda SN132D för att förbättra upptäckt och behandling av patienter med potentiellt allvarliga förändringar i bukspottskörteln”, säger Mats Hansen.

SpagoPix (SN132D) är ett kontrastmedel med potential att väsentligt förbättra cancerdiagnostik med magnetresonanstomografi (MR). Spago Nanomedical har inledningsvis valt att fokusera på bröstcancer, en sjukdom som årligen drabbar ca 2,1 miljoner personer, där MR redan idag används rutinmässigt för screening, diagnostik, eller uppföljning i 15-30 procent av alla patienter och behovet av bättre precision i diagnoserna är stort. Marknadspotentialen för förbättrad MRI för bröstcancerpatienter bedöms vara upp till ca. 10 miljarder SEK årligen.

Med utgångspunkt i antalet personer som årligen dör i aggressiv eller spridd cancer i indikationer med dokumenterad EPR effekt, samt ett pris i nivå med dagens preparat, bedöms marknadspotentialen för Tumorad® uppgå till 15-40 miljarder SEK årligen.

Det primära målet med studien SPAGOPIX-01 är att dokumentera säkerhet på olika dosnivåer, men ytterligare ett viktigt mål är att initialt undersöka MR-kontrastverkan vid klinisk användning i patienter med bekräftad bröstcancer. Studiedetaljer och uppdateringar publiceras på www.clinicaltrials.gov.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 811 88, mats.hansen@spagonanomedical.se.

PDF: Tydliga bilder i klinisk studie med SpagoPix