Utredning av gadolinium kan leda till ökad efterfrågan på MR-kontrastmedel med mangan

I stort sett samtliga godkända kontrastmedel för MR baseras på det metalliska grundämnet gadolinium (Gd). Användningen av detta kroppsfrämmande ämne har i vissa kontrastmedel visat sig kunna ge upphov till allvarliga biverkningar i grupper av patienter med nedsatt njurfunktion och det har också visat sig att det kan ansamlas i kroppen, bl.a. i hjärnan, och stanna kvar långt efter administrering. En utredning om huruvida användningen av Gd-kontrastmedel skall regleras pågår sedan en tid inom den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

Mangan (Mn), ett essentiellt grundämne som förekommer naturligt i kroppen och som används i SpagoNanomedicals produktkandidat SpagoPix (SN132D), och nu pekar Dr. Peter Rinck, professor i medicinsk bilddiagnostik, på Mn som ett alternativ till Gd i MR-kontrastmedel.

Lär mer i artikeln på AuntMinnie Europe här.