VD-kommentar till bokslutskommunikén i Nyhetsbyrån Direkt