VD-kommentar till kvartalsrapport 2 i Nyhetsbyrån Direkt