28 Mar, 2019

Ytterligare 6,5 MSEK tillförs Spago Nanomedical

Spago Nanomedical AB (publ) tillförs 6,5 MSEK genom lösen av teckningsoptioner av serie TO9, utöver de som tidigare kommunicerats. Det innebär att bolaget tillförs totalt ca 36,7 MSEK före emissionskostnader, motsvarande en nyttjandegrad om totalt ca 94,0%.

 

Det har kommit till Spago Nanomedical AB:s kännedom att en depåbank brustit i sitt inrapporteringssystem, vilket resulterat i att ytterligare ca 6,5 MSEK kommer tillföras bolaget.

Det innebär att nyttjandegraden av teckningsoptionerna av serie TO9 är högre än vad som tidigare kommunicerats och som en konsekvens uppgår till ca 94,0%. Spago Nanomedical tillförs därmed totalt ca 36,7 MSEK genom inlösen av utestående teckningsoptioner.

”Det är naturligtvis beklagligt att det tidigare inrapporterade utfallet från depåbanken i fråga var felaktig. Samtidigt gläds vi över det väldigt starka utfallet, vilket visar på ett stort förtroende för bolaget och våra projekt.” säger Mats Hansen, VD Spago Nanomedical.

Totalt tecknades 4 313 195 aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO9. Det totala antalet utestående aktier i Spago Nanomedical ökar därmed till 21 029 678 och aktiekapitalet ökar till 21 029 678 kronor.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, på 046-81188 eller mats.hansen@spagonanomedical.se.

 

PDF: Ytterligare 6,5 MSEK tillförs Spago Nanomedical